Header Image
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดพะเยา “ เยี่ยมชม ให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”
watermark

รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและพาณิชย์จังหวัดพะเยา “ เยี่ยมชม ให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 27,082