Header Image
ส่องเทรนด์สินค้า BCG เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ในตลาดการค้าเสรี
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาเกษตรกรฯ และพาณิชย์ฯ พะเยา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

“ ส่องเทรนด์สินค้า BCG เจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ในตลาดการค้าเสรี“


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 27,068