Header Image
กลยุทธ์เจาะตลาดสินค้าข้าวและข้าวแปรรูปส่งออกได้ด้วย FTA
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาเกษตรกรฯ และพาณิชย์ฯ พะเยา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

“ กลยุทธ์เจาะตลาดสินค้าข้าวและข้าวแปรรูปส่งออกได้ด้วย FTA“


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 27,108