Header Image
ส่องสินค้า GI ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา โอกาสสู่ตลาดเสรี
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาเกษตรกรฯ และพาณิชย์ฯ พะเยา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

“ ส่องสินค้า GI ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา โอกาสสู่ตลาดเสรี“


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 62,812