Header Image
สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
watermark

สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดพะเยา

ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 62,800