Header Image
การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 5/2566
watermark

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
ด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

ประเด็นการประชุม :

     ยอดจำหน่ายสินค้า “PHAYAO FAIR & SHOWCASE 2023” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่า 3,769,957 บาท

    1. สรุปผลการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ Miame Seafood & CAFE อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

       1.1 เดินแบบเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์ชนเผ่าร่วมสมัย พร้อมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดพะเยา

       1.2 การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่น สินค้า BCG จังหวัดพะเยา มูลค่าการจำหน่ายรวม 18,500 บาท

       1.3 การนำกาแฟจากแหล่งผลิตคุณภาพจาก พะเยา เชียงราย เชียงใหม่มาบริการภายในงาน

       1.4 มินิคอนเสิร์ตของศิลปิน Milk The voice

    2.การส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพะเยา โดยการบูรณาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

    3.สรุปผลการดำเนินงาน “พะเยามีดี”ยอดจำหน่ายสินค้าเดือนสิงหาคม 24,850 บาท

    4.ผลการดำเนินโครงการตลาดนัด “กาดพาเยาว์คราฟท์” ยอดจำหน่ายสินค้าเดือนสิงหาคม 15,000 บาท

   5.การเจรจาธุรกิจการค้า ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ร้านอาหารต้นเพลง หลวงพระบาง สปป.ลาว  โดยมีผู้ประกอบการจังหวัดพะเยาจำนวน  8 ราย เข้าร่วมการเจรจาฯ

  6. กลยุทธ์การทำตลาดข้าว เพื่อส่งเสริมข้าวหอมมะลิพะเยา (GI) ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น โดยการส่งเสริมการบริโภคภายในจังหวัด โดยความร่วมมือจากร้านอาหาร/โรงแรม ในจังหวัดพะเยา


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,247