Header Image
ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจการค้า พร้อมแสดงสินค้าตัวอย่าง (สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว) และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

...

ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจการค้า พร้อมแสดงสินค้าตัวอย่าง (สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว) และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจการค้า พร้อมแสดงสินค้าตัวอย่าง (สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรร วันที่แผยแพร่ 13/09/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,276