Header Image
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าสู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

...

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2566  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงสินค้า สู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดพะเยา 


ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าสู่ภูมิภาคอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่ 13/09/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 62,798