• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 31 มี.ค. 2563 อ่าน [11]

...
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือ การรายงานข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากรวมถึง ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ๆ ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์