• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phayao

สถานการณ์การค้าชายแดน ไทย – สปป.ลาว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 18 ก.พ. 2564 อ่าน [104]

...
สถานการณ์การค้าชายแดน ไทย – สปป.ลาว  ประจำปี 2563
 
มกราคม กุมภาพันธ์
มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม

สถานการณ์การค้าชายแดน ไทย – สปป.ลาว  ประจำปี 2564
 
มกราคม กุมภาพันธ์
มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม

สถานการณ์การค้าชายแดน ไทย – สปป.ลาว  ประจำปี 2565
 
      มกราคม   กุมภาพันธ์ 
      มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม
   

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์