• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

../wapppcoc/56/upload/File_IPD_FILE56478511_20190614_130835.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

../wapppcoc/56/upload/File_IPD_FILE56479644_20190614_162352.docx

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับเรื่องร้องเรียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม