• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

ผลการดำเนินงาน

15168 ยอดเข้าชม

ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงพาณิชย์

KM การจัดความรู้ เรื่อง ข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงพาณิชย์ สามารถดาว์นโหลดคู่มือได้ ทางด้านล่างของข่าว

31 มี.ค. 2563 13

อ่านเพิ่มเติม
การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ คือ การรายงานข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ประชาชนให้ความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากรวมถึง ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ๆ ด้วย

31 มี.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม