• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affairs Phayao

ผลการดำเนินงาน

38641 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ม.ค. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 ม.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17 ม.ค. 2566 5

อ่านเพิ่มเติม