• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

ผลการดำเนินงาน

15122 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกยางพาราจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2

21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกยางพาราจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 (วันที่สอง) ในพื้นที่อำเภอภูซาง10

22 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-2 ลำปาง ลงพื้นติดตามสถานการณ์การจำหน่ายและการปิดป้ายแสดงฯ

21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-2 ลำปาง ลงพื้นติดตามสถานการณ์การจำหน่ายและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงของผู้ประกอบการในตลาดสด10

22 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา10

22 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกยางพาราจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2

20 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกยางพาราจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 (วันแรก) ในพื้นที่อำเภอปง10

22 ต.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ตรวจติดตามการดำเนินการของร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ตรวจติดตามการดำเนินการของร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้ร้านค้าปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกรมการค้าภายใน10

20 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
รายงานสถานการณ์ข้าวนาปี ปี2563/64 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

รายงานสถานการณ์ข้าวนาปี ปี2563/64 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

20 ต.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม