• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

145 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

20 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

17 ก.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

25 ส.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาขอรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาขอรายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

29 ก.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินโครงการประชารัฐร่วมค้าชุมชน กิจกรมเสริมสร้างช่อง ฯ

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินโครงการประชารัฐร่วมค้าชุมชน กิจกรมเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนและพัฒนาสินค้าและ/บริการตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มิ.ย. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถุงผ้ากิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อฯ

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถุงผ้า กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้า และบริการในตลาดต้องชม โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม