• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

Office of Provincial Commercial Affair Phayao

ประกาศจังหวัด

471 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

20 ต.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

29 ก.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดพะเยาเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

5 มิ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม